آلبوم جدبد و فوق العاده زیبای Lady Gaga به نام Mother Monster .... با 2 کیفیت

( این آلبوم شامل آهنگ های غیر رسمی لیدی گاگا میباشد. )

آلبوم جدبد و فوق العاده زیبای Lady Gaga به نام Mother Monster

MP3 128

دانلود کل آلبوم در فایل زیپ :

Lady Gaga - Mother Monster.zip

[SND] 01. Reloaded (Feat  09-Jun-2012 03:07 3.7M  
[SND] 02. Retro Physical.mp3 09-Jun-2012 03:06 3.3M  
[SND] 03. Video Phone (Fea 09-Jun-2012 03:07 4.7M  
[SND] 04. Nothin On (But T 09-Jun-2012 03:07 2.5M  
[SND] 05. Glamorous Life I 09-Jun-2012 03:08 1.5M  
[SND] 06. Fooled Me Again 09-Jun-2012 03:08 3.2M  
[SND] 07. Superstar.mp3 09-Jun-2012 03:09 3.9M  
[SND] 08. Chillin (Feat. W 09-Jun-2012 03:09 3.1M  
[SND] 09. No Way .mp3 09-Jun-2012 03:09 3.5M  
[SND] 10. Second Time Arou 09-Jun-2012 03:57 3.6M  
[SND] 11. Manifesto Of Li 09-Jun-2012 03:57 1.5M  
[SND] 12. Animal.mp3 09-Jun-2012 03:57 3.8M  
[SND] 13. Ribbons.mp3 09-Jun-2012 03:57 2.8M  
[SND] 14. Murder My Heart 09-Jun-2012 03:58 3.8M  
[SND] 15. Changing Skies.mp3 09-Jun-2012 03:58 2.8M  
[SND] 16. Then You'd Love 09-Jun-2012 03:58 3.8M  

 

Ogg 56

دانلود کل آلبوم در فایل زیپ :

Lady Gaga - Mother Monster.zip

[SND] 01. Reloaded (Feat 09-Jun-2012 03:59 1.6M  
[SND] 02. Retro Physical.ogg 09-Jun-2012 04:00 1.5M  
[SND] 03. Video Phone (Fea 09-Jun-2012 04:01 2.1M  
[SND] 04. Nothin On (But T 09-Jun-2012 04:02 1.1M  
[SND] 05. Glamorous Life 09-Jun-2012 04:02 668K  
[SND] 06. Fooled Me Again 09-Jun-2012 04:03 1.4M  
[SND] 07. Superstar.ogg 09-Jun-2012 04:04 1.7M  
[SND] 08. Chillin (Feat. W 09-Jun-2012 04:05 1.4M  
[SND] 09. No Way .ogg 09-Jun-2012 04:05 1.5M  
[SND] 10. Second Time Arou 09-Jun-2012 04:06 1.6M  
[SND] 11. Manifesto Of Lit 09-Jun-2012 04:07 664K  
[SND] 12. Animal.ogg 09-Jun-2012 04:08 1.7M  
[SND] 13. Ribbons.ogg 09-Jun-2012 04:08 1.2M  
[SND] 14. Murder My Heart 09-Jun-2012 04:09 1.7M  
[SND] 15. Changing Skies.ogg 09-Jun-2012 04:10 1.2M  
[SND] 16. Then You'd Love 09-Jun-2012 04:11 1.7M