فروشگاه اینترنتی و مطالب تفریحی( بیا تو باحاله) در این وبلاگ هر روز مطالب جدید قرار خواهد گرفت (مطالب این وبلاگ به هیچ وجه غیر اخلاقی نمیباشد) http://biabahale.mihanblog.com 2019-09-15T21:52:26+01:00 text/html 2012-07-08T20:33:59+01:00 biabahale.mihanblog.com حامد و بالاخره تیزر تصویری آلبوم پر حاشیهٔ نفس‌گیر با صدای مسعود سعیدی ... با 2 کیفیت http://biabahale.mihanblog.com/post/2187 <DIV style="COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-ALIGN: center">و بالاخره تیزر تصویری آلبوم پر حاشیهٔ نفس‌گیر با صدای مسعود سعیدی ... با 2 کیفیت<BR><BR><IMG src="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7686/Masoud%20Saeedi.jpg" width=400></DIV> <P style="COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-ALIGN: center"></P> <TABLE style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 36px" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0> <TBODY> <TR style="TEXT-ALIGN: center" bgColor=#dbdbdb></TR> <TR align=middle bgColor=#686868> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)"><STRONG>HD 720</STRONG></SPAN></SPAN></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)"><STRONG>HD 480</STRONG></SPAN></SPAN></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)">MP4 360</SPAN></STRONG></SPAN></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,255,255)">3GP</SPAN></STRONG></SPAN></TD></TR> <TR align=middle bgColor=#dbdbdb> <TD style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7686/Masoud%20Saeedi%20-%20Nafasgir%20Teaser%20-%20HD%20%28Bia2Music%29.mp4"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">Download</SPAN></A></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma; TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7686/Masoud%20Saeedi%20-%20Nafasgir%20Teaser%20-%20HQ%20%28Bia2Music%29.mp4"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">Download</SPAN></A></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">Download</SPAN></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma,tahoma; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">Download</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp; </SPAN> <P></P><BR> text/html 2012-07-08T20:29:05+01:00 biabahale.mihanblog.com حامد آهنگ جدید و زیبای امید صدروی به نام عشق بی تکرار من ... با 3 کیفیت http://biabahale.mihanblog.com/post/2186 <DIV style="COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-ALIGN: center">آهنگ جدید و زیبای امید صدروی به نام عشق بی تکرار من ... با 3 کیفیت<BR><BR><IMG src="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7680/Omid.jpg" width=400></DIV> <P style="COLOR: rgb(51,51,51); TEXT-ALIGN: center"></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg"> </DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" width=200></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7680/Omid%20Sadravi%20-%20Eshgh%20e%20Bi%20Tekrar.mp3">Omid Sadravi - Eshgh e Bi Tekrar</A><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7677/Amir%20Javid%20-%20Tazahor.mp3"> </A></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg"></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" width=200></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7680/Omid%20Sadravi%20-%20Eshgh%20e%20Bi%20Tekrar%20128.mp3">Omid Sadravi - Eshgh e Bi Tekrar</A>&nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7677/Amir%20Javid%20-%20Tazahor%20128.mp3"> </A></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=Apple-style-span style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 11px tahoma; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(102,102,102); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; widows: 2; orphans: 2"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><IMG src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" width=200></STRONG></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7680/Omid%20Sadravi%20-%20Eshgh%20e%20Bi%20Tekrar.ogg">Omid Sadravi - Eshgh e Bi Tekrar</A><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7677/Amir%20Javid%20-%20Tazahor.ogg"> </A></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=Apple-style-span style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 11px tahoma; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(102,102,102); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; widows: 2; orphans: 2"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><IMG src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P><BR> text/html 2012-07-08T20:28:48+01:00 biabahale.mihanblog.com حامد آهنگ جدید و بسیار زیبای Jennifer Lopez به همراهی Flo Rida به نام Sweet Spot ... با 3 کیفیت http://biabahale.mihanblog.com/post/2185 <DIV align=center><FONT style="COLOR: rgb(0,0,0)" color=#000000>آهنگ جدید و بسیار زیبای <STRONG>Jennifer Lopez </STRONG>به همراهی Flo Rida به نام<STRONG> Sweet Spot</STRONG> ... با 3 کیفیت</FONT><BR><BR><IMG src="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7679/Jenifer.jpg" width=400></DIV> <P></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<IMG src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg"></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" width=200></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7679/Flo%20Rida%20Ft%20Jennifer%20Lopez%20-%20Sweet%20Spot.mp3">Flo Rida Ft Jennifer Lopez - Sweet Spot</A><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7677/Amir%20Javid%20-%20Tazahor.mp3"> </A></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg"></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" width=200></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7679/Flo%20Rida%20Ft%20Jennifer%20Lopez%20-%20Sweet%20Spot%20128.mp3">Flo Rida Ft Jennifer Lopez - Sweet Spot</A>&nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7677/Amir%20Javid%20-%20Tazahor%20128.mp3"> </A></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=Apple-style-span style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 11px tahoma; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(102,102,102); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; widows: 2; orphans: 2"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><IMG src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" width=200></STRONG></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7679/Flo%20Rida%20Ft%20Jennifer%20Lopez%20-%20Sweet%20Spot.ogg">Flo Rida Ft Jennifer Lopez - Sweet Spot</A><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7677/Amir%20Javid%20-%20Tazahor.ogg"> </A></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=Apple-style-span style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 11px tahoma; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(102,102,102); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; widows: 2; orphans: 2"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><IMG src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-07-08T20:27:54+01:00 biabahale.mihanblog.com حامد آهنگ جدید و فوق العاده زیبای فرهاد جواهر کلام به نام حرفشم نزن ... با 3 کیفیت http://biabahale.mihanblog.com/post/2184 <DIV align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">آهنگ جدید و فوق العاده زیبای<STRONG> فرهاد جواهر کلام</STRONG> به نام <STRONG>حرفشم نزن</STRONG> ... با 3 کیفیت</SPAN><BR><BR><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7675/Farhad%20Javaher%20Kalam%20-%20Harfesham%20Nazaan.jpg" target=_blank rel=lightbox1103><IMG height=428 src="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7675/Farhad%20Javaher%20Kalam%20-%20Harfesham%20Nazaan.jpg" width=400 border=0></A></DIV> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1103><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" target=_blank rel=lightbox1103><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" width=200 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7675/Farhad%20Javaher%20Kalam%20-%20Harfesham%20Nazaan.mp3">Farhad Javaher Kalam - Harfesham Nazaan</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1103><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" target=_blank rel=lightbox1103><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" width=200 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7675/Farhad%20Javaher%20Kalam%20-%20Harfesham%20Nazaan%20128.mp3">Farhad Javaher Kalam - Harfesham Nazaan</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1103><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" target=_blank rel=lightbox1103><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" width=200 border=0></A></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7675/Farhad%20Javaher%20Kalam%20-%20Harfesham%20Nazaan.ogg">Farhad Javaher Kalam - Harfesham Nazaan</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1103><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P></P><BR> text/html 2012-07-08T20:26:46+01:00 biabahale.mihanblog.com حامد آهنگ جدید و فوق العاده زیبای شاهین خسروآبادی به نام خواب ... با 3 کیفیت http://biabahale.mihanblog.com/post/2183 <DIV align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">آهنگ جدید و فوق العاده زیبای <STRONG>شاهین خسروآبادی</STRONG> به نام<STRONG> خواب</STRONG> ... با 3 کیفیت</SPAN><BR><FONT color=#000000></FONT><BR><FONT color=#ff0000>( آهنگ و تنظیم : شاهین خسرو آبادی )</FONT><BR><BR><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7674/Shahin%20Kh%20-%20Khab.jpg" target=_blank rel=lightbox1102><IMG height=495 src="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7674/Shahin%20Kh%20-%20Khab.jpg" width=400 border=0></A></DIV> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1102><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" target=_blank rel=lightbox1102><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" width=200 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7674/Shahin%20Kh%20-%20Khab.mp3">Shahin Kh - Khab</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1102><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" target=_blank rel=lightbox1102><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" width=200 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7674/Shahin%20Kh%20-%20Khab%20128.mp3">Shahin Kh - Khab</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1102><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" target=_blank rel=lightbox1102><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" width=200 border=0></A></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7674/Shahin%20Kh%20-%20Khab.ogg">Shahin Kh - Khab</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1102><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-07-08T20:26:06+01:00 biabahale.mihanblog.com حامد آلبوم جدید و فوق العاده زیبای یلدا عصار به نام قانون خاطره ها ... با 3 کیفیت http://biabahale.mihanblog.com/post/2182 <DIV align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">آلبوم جدید و فوق العاده زیبای<STRONG> یلدا عصار</STRONG> به نام <STRONG>قانون خاطره ها</STRONG> ... با 3 کیفیت</SPAN><BR><BR><FONT color=#ff0000>( ترانه سرا : یلدا عصار ، الناز یوسفی ، رضا رهبران ، خواننده مهمان : رضا رهبران )<BR>( تنظیم کنندگان : فریبرز خاتمی ، دی جی بلک زینگ ، امیر.ح ، رضا رهبران )<BR><BR><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/YaldaAssar-roo.jpg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=500 src="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/YaldaAssar-roo.jpg" width=375 border=0></A></FONT></DIV> <P></P> <P><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P align=right><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Album/320.jpg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=43 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Album/320.jpg" width=297 border=0></A></P> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 border=0> <TBODY> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(250,250,250)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha/Yalda%20Assar%20-%2001%20-%20Ghanune%20Khatereha.mp3">Yalda Assar - 01 - Ghanune Khatereha.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">7.2&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(254,254,254)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha/Yalda%20Assar%20-%2002%20-%20Ehsas.mp3">Yalda Assar - 02 - Ehsas.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">9.4&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(250,250,250)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha/Yalda%20Assar%20-%2003%20-%20To%20Zendegimi.mp3">Yalda Assar - 03 - To Zendegimi.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">9.6&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(254,254,254)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha/Yalda%20Assar%20-%2004%20-%20Ghararemun%20In%20Naboud.mp3">Yalda Assar - 04 - Ghararemun In Naboud.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">7.3&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(250,250,250)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha/Yalda%20Assar%20-%2005%20-%20Habibi.mp3">Yalda Assar - 05 - Habibi.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">8.1&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(254,254,254)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha/Yalda%20Assar%20-%2006%20-%20Dorogh.mp3">Yalda Assar - 06 - Dorogh.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">9.5&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR></TBODY></TABLE> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P align=right><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Album/128.jpg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=43 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Album/128.jpg" width=297 border=0></A></P> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 border=0> <TBODY> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(250,250,250)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%20128/Yalda%20Assar%20-%2001%20-%20Ghanune%20Khatereha.mp3">Yalda Assar - 01 - Ghanune Khatereha.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">2.9&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(254,254,254)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%20128/Yalda%20Assar%20-%2002%20-%20Ehsas.mp3">Yalda Assar - 02 - Ehsas.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">3.8&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(250,250,250)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%20128/Yalda%20Assar%20-%2003%20-%20To%20Zendegimi.mp3">Yalda Assar - 03 - To Zendegimi.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">3.8&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(254,254,254)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%20128/Yalda%20Assar%20-%2004%20-%20Ghararemun%20In%20Naboud.mp3">Yalda Assar - 04 - Ghararemun In Naboud.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">2.9&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(250,250,250)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%20128/Yalda%20Assar%20-%2005%20-%20Habibi.mp3">Yalda Assar - 05 - Habibi.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">3.2&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(254,254,254)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=16 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=mp3" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%20128/Yalda%20Assar%20-%2006%20-%20Dorogh.mp3">Yalda Assar - 06 - Dorogh.mp3</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">3.8&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR></TBODY></TABLE> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=right><STRONG><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Album/64.jpg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=43 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Album/64.jpg" width=297 border=0></A></STRONG></P> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 border=0> <TBODY> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(250,250,250)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=15 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%2064/Yalda%20Assar%20-%2001%20-%20Ghanune%20Khatereha.ogg">Yalda Assar - 01 - Ghanune Khatereha.ogg</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">1.3&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(254,254,254)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=15 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%2064/Yalda%20Assar%20-%2002%20-%20Ehsas.ogg">Yalda Assar - 02 - Ehsas.ogg</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">1.7&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(250,250,250)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=15 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%2064/Yalda%20Assar%20-%2003%20-%20To%20Zendegimi.ogg">Yalda Assar - 03 - To Zendegimi.ogg</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">1.7&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(254,254,254)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=15 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%2064/Yalda%20Assar%20-%2004%20-%20Ghararemun%20In%20Naboud.ogg">Yalda Assar - 04 - Ghararemun In Naboud.ogg</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">1.3&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(250,250,250)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=15 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%2064/Yalda%20Assar%20-%2005%20-%20Habibi.ogg">Yalda Assar - 05 - Habibi.ogg</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">1.4&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR> <TR style="BACKGROUND-COLOR: rgb(254,254,254)"> <TD><A href="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=15 src="http://dl.bia2music161.com/index.php?icon=ogg" width=16 border=0></A> &nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7672/Yalda%20Assar%20-%20Ghanoone%20Khatereha%2064/Yalda%20Assar%20-%2006%20-%20Dorogh.ogg">Yalda Assar - 06 - Dorogh.ogg</A></TD> <TD class=center style="WIDTH: 50px">1.7&nbsp;MB</TD> <TD class=center style="WIDTH: 70px">Jul-05-12</TD></TR></TBODY></TABLE> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1101><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=right> </P> text/html 2012-07-08T20:25:24+01:00 biabahale.mihanblog.com حامد آهنگ جدید و فوق العاده زیبای میثم ابراهیمی با نام عشق پا برجاست ... با 3 کیفیت http://biabahale.mihanblog.com/post/2181 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">آهنگ جدید و فوق العاده زیبای<STRONG> میثم ابراهیمی</STRONG> با نام <STRONG>عشق پا برجاست</STRONG> ... با 3 کیفیت</SPAN></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><FONT color=#ff0000>( ترانه و ملودی :‌ افشین امینی ، تنظیم :‌ آرش حسینی ، میکس و مستر : آرش پاکزاد )</FONT><BR><BR><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7671/MeySamEbrahimi.jpg" target=_blank rel=lightbox1100><IMG height=400 src="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7671/MeySamEbrahimi.jpg" width=400 border=0></A></P> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1100><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" target=_blank rel=lightbox1100><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" width=200 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7671/Meysam%20Ebrahimi%20-%20Eshgh%20Pa%20Bar%20Jast%20%28128%29.mp3">Meysam Ebrahimi - Eshgh Pa Bar Jast</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1100><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" target=_blank rel=lightbox1100><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" width=200 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7671/Meysam%20Ebrahimi%20-%20Eshgh%20Pa%20Bar%20Jast%20%28128%29.mp3">Meysam Ebrahimi - Eshgh Pa Bar Jast</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1100><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" target=_blank rel=lightbox1100><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" width=200 border=0></A></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music161.com/1391/4%20Tir/7671/Meysam%20Ebrahimi%20-%20Eshgh%20Pa%20Bar%20Jast.ogg">Meysam Ebrahimi - Eshgh Pa Bar Jast</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1100><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> text/html 2012-07-08T20:24:58+01:00 biabahale.mihanblog.com حامد آهنگ جدید و فوق العاده زیبای فرهمند و عماد طالب زاده به نام امشب ... با 3 کیفیت http://biabahale.mihanblog.com/post/2180 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">&nbsp;آهنگ جدید و فوق العاده زیبای<STRONG> فرهمند و عماد طالب زاده </STRONG>به نام<STRONG> امشب </STRONG>... با 3 کیفیت</SPAN></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><FONT color=#ff0000>( شعر و ملودی : فرهمند ، تنظیم : محمد عباسی ، میکس و مستر : آرش پاکزاد )</FONT><BR><BR><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7662/Emad%20Talebzadeh%20%26%20Farhmand%20-%20Emshab.jpg" target=_blank rel=lightbox1099><IMG height=400 src="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7662/Emad%20Talebzadeh%20%26%20Farhmand%20-%20Emshab.jpg" width=400 border=0></A></P> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1099><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" target=_blank rel=lightbox1099><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/320.jpg" width=200 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7662/Emad%20Talebzadeh%20%26%20Farhmand%20-%20Emshab.mp3">Emad Talebzadeh &amp; Farhmand - Emshab</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1099><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" target=_blank rel=lightbox1099><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/128.jpg" width=200 border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7662/Emad%20Talebzadeh%20%26%20Farhmand%20-%20Emshab%20128.mp3">Emad Talebzadeh &amp; Farhmand - Emshab</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1099><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><A href="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" target=_blank rel=lightbox1099><IMG height=40 src="http://www.dl.bia2music162.com/Vije/Site/Post/Ahang/64.jpg" width=200 border=0></A></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.dl.bia2music162.com/1391/4%20Tir/7662/Emad%20Talebzadeh%20%26%20Farhmand%20-%20Emshab.ogg">Emad Talebzadeh &amp; Farhmand - Emshab</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><A href="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" target=_blank rel=lightbox1099><IMG height=9 src="http://dl.bia2music162.com/Bia2Music/Linee.jpg" width=468 border=0></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P></P><BR>